วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางประพิมพา วัฒนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และทีมงานนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมและให้ข้อแนะนำแก่พนักงานขายสินค้า ในการดำเนินงานร้าน "ประชารัฐ สุขใจ Shop" จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นวันแรก โดยร้านประชารัฐ สุขใจ Shop ทั้ง 2 ร้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย โดย ร้านที่ 1 ตั้งอยู่ใน ปตท. สาขา หจก.ปัญญามอเตอร์ (สาขาที่ 7) ริมกก (ตรงข้ามบริษัทสยามนิสสันเชียงราย จำกัด ตำบลริมกก) และร้านที่ 2 ตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา บริษัท เค ยู ออยล์ จำกัด (ใกล้สามแยกประสพสุข)