ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบ ปราชญ์ชุมชนของจังหวัดเชียงราย กองทุนเเม่ของเเผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์ฯเเละฐานการตรวจสุขภาพ ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้้าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ระบบมาตราฐานงานพัฒนาชุมชน ทะเบียนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย-คนไทยยิ้มได้ รายชื่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ VDR เเละ TDR ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน กข.คจ. ฐานลงทะเบียน OTOP ระดับดาวOTOP