ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานนโยบายสำคัญ
คลังข้อมูลงานพัฒนาชุมชน
sitemap
Web Counter
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
1525112
คน ตั้งแต่ November 2013
แจ้งข่าวร้องทุกข์
database พช.เชียงราย
ดาวน์โหลดเเบบฟอร์ม

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

รวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
KM E-Blog

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
รายการก้าวอย่างพอเพียง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ กรมการพัฒนาชุมชน

"ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง"

ชุมชนเข้มแข็ง

- ทำให้ "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยั่งยืน
- ทำให้ "ชุมชนเข้มแข็ง" ด้วยศักยภาพของชุมชนเอง
- สร้าง/พัฒนา "ผู้นำชุมชน" ที่พึ่งได้จริงให้มากพอ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

- บูรณาการ "ทุนชุมชน" ขับเคลื่อนชุมชน
- ใช้หลัก "ธรรมาภิบาล"
- ให้เศรษฐกิจในชุมชน ขับเคลื่อนชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

ระบบบริหารภายใน

- การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมความสุขในการทำงาน


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-03-15 (417 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
Email : maekine@hotmail.com

Themes by websurin