ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานนโยบายสำคัญ
คลังข้อมูลงานพัฒนาชุมชน
sitemap
Web Counter
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5501141
คน ตั้งแต่ November 2013
แจ้งข่าวร้องทุกข์
database พช.เชียงราย
ดาวน์โหลดเเบบฟอร์ม

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

รวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
KM E-Blog

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
รายการก้าวอย่างพอเพียง

Aser's Shop

ใช้ * ถ้าต้องการแสดงสินค้าทั้งหมด:
แสดงทั้งหมด ชื่อสินค้า รายละเอียดของสินค้า
[ หน้าหลัก | สินค้ามาใหม่ | สินค้ายอดนิยม | สินค้าที่มีคะแนนสูงสุด ]

ประเภทของสินค้า: หน้าแรก/สุดยอด ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถี​ จังหวัดเชียงราย


แสดงขนาดเต็ม
แสดงขนาดเต็ม
ราคา: 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถี บ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ​ จังหวัดเชียงราย 

ถีชีวิตของชุมชนบ้านหาดบ้านยังหมุนไปอย่างช้าๆ ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย การมาเที่ยวที่นี่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวดูวิถีชีวิตชุมชน ศิลปะวัฒนธรรมไทลื้อ ผ้าทอไทลื้อ

เป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื้อที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจากอำเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือบั๊ก และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด้วย เป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื้อที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจากอำเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือบั๊ก และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด้วย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน - เชียงของ เป็นถนนเลียบริมแม่น้ำโขง เป็นหมู่บ้านของชาวไทยลื้อที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจากอำเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือบั๊ก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด้วย และบริเวณบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต.ริมโขง ตรงข้ามบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ่ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ยังได้รับการประกาศเป็นจุดผ่อนปรนไทย-ลาว โดยกำหนดเปิดจุดผ่อนปรนทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และอนุญาตให้เข้าออกได้ภายในเขตหมู่บ้านหาดบ้ายเท่านั้น ผ้าทอไทลื้อเป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทลื้อ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ที่ได้อพยพมาจากดินแกนสิบสองปันนา โดยการนำอาเมล็ดฝ้ายติดตัวมาด้วย เมื่อปักหลักตั้งรกรากที่ใดก็จะปลูกต้นฝ้าย เพื่อนำดอกฝ้ายผลิตเป็นเส้นด้าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทอผ้าเดิมที่ทุกครอบครัวจะมอเป็นเครื่องนุ่งห่ม และนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้อื่นๆ เพื่อใช้กันเอง ผ้าทอไทลื่อ เป็นผ้าทอที่มีลวดลายอ่อนไหวเห็นได้จากการนำเอาความเป็นธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาจินตนาการเป็นลวดลายต่างๆ เช่น เห็นปลากำลังว่ายน้ำอยู่ก้นแม่น้ำ ก็นำมาจินตนาการลวดลายเกาะแหย่หางปลาหรือสายน้ำไหล โดยมีตำนานอ้างเป็นคำขับลื้อ ที่ร้องให้ลูกได้ฟัง และทำให้เกิดความรัก ความผูกพันในผ้าทอ สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา ที่พยายามถ่ายทอดสั่งสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่ต้องการให้ลูกหลานได้ช่วยกันอนุรักษ์ผ้าทอและลวดลายต่างๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย ตามเรื่องเล่าหรือขับกลอน (ขับลื้อ) ที่คนเฒ่าคนแก่ได้ร้องขับขานให้ลูกหลานฟังกันสืบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ เป็นต้นมา กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน – เชียงของ เป็นถนนเรียบริมแม่น้ำโขง เป็นหมู่บ้านของชาวไทลื้อที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจากอำเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือบั๊ก ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงาม บ้านหาดบ้ายถือเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านตอนเหนือของดอยหลวง เป็นบ้านชายแดนระหว่างอำเภอเชียงของ – เชียงแสน รวมทั้งชายแดนของประเทศไทยและลาวอันมีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ บ้านหาดบ้ายถูกแยกออกเป็นสองหมู่บ้าน คือบ้านหาดบ้ายหมู่ที่ ๑ และบ้านหาดทรายทอง หมูที่ ๘ ในเขตตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงของประมาณ ๓๖ กิโลเมตร โดยมีถนนหมายเลข ๑๑๒๙ เป็นเส้นทางสายหลักตัดเลียบแม่น้ำโขงผ่านอำเภอเชียงของและเชียงแสน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมในการทอผ้าไทลื้อ ซึ่งมีทักษะความสามารถด้านภูมิปัญญาการทอผ้า ซึ่งเป็นผ้าทอมือ ลวดลายไทยลื้อ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผ้าซิ่นเป็นสีหม้อฮ้อม เป็นลายริ้วและมีการยกลายอย่างงดงาม ส่วนลื้อเป็นสีหม้อฮ่อม แต่งด้วยแถบลวดลายให้สวยงามซี่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อดั้งเดิม และมีผ้าโพกหัว บ้านหาดบ้าย ชุมชนหาดบ้าย ต.ริมโขง อ. เชียงของ ประวัติการตั้งหมู่บ้านหาดบ้าย จากการเคลื่อนย้ายและกระจายตัวมาอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคที่ เรียกว่า ล้านนา กลุ่มไทลื้ออีกกลุ่มได้อพยพมาอยู่ดินแดนแถบริมแม่น้ำโขง ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชื่อหมู่บ้านน้ำ เกิ๋ง บริเวณที่ปากน้ำเกิ๋งไหลลงสู่แม่น้ำโขง หมู่บ้านนี้ปัจจุบัน คือ บ้านน้ำเกิ๋งเก่า เขตเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อยู่ตรงข้ามกับบ้านดอนที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ชาวไทยลื้อกลุ่มนี้ (บางส่วน) ได้อพยพข้ามโขงมาอยู่ในดินแดนประเทศไทย ณ ที่บ้านหาดบ้าย (ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง) พ.ศ.2480-2486 ณ ที่แห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มริมโขงแม่น้ำโขง อีกด้านหนึ่งเป็นแนวภูเขา (ดอยพระธาตุศรีจอมหมอก ในขณะนี้) มีญาติพี่น้อง ที่อพยพไปอยู่ ที่แหล่งอื่น เช่น จากหมู่บ้านในฝั่งประเทศ สปป.ลาว เช่น บ้านปากคอบ ปากอู หลวงน้ำทา หลวงพระบาง ทยอยย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหาดบ้าย เป็นระยะ หลายครอบครัว เพื่อได้อยู่กับใกล้ชิดกับญาติพี่น้อง ที่แยกย้ายกันไป มีการจัดสร้างวัด เป็นสถานที่ ทำพิธีทางพุทธศาสนา ประกอบอาชีพการเกษตร การประมงท้องถิ่น ปลูกใบยาสูบ ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง และ ลุ่มปงน้ำ นอกจากนี้กลุ่มไทลื้อบ้านหาดบ้ายยังได้นำเอา จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมา แต่บรรพชนมาด้วย เช่น การทำบุญตามเทศกาลต่างๆ เช่น การบวชสามเณร อุปสมบท เป็นพระสงค์ และ ศิลปหัตถกรรม การทอผ้าลายไทลื้อ การแสดงขับลื้อ การทอผ้าทันใจ (จุลกฐิน) การเข้ากรรมบ้าน การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น มาด้วย เนื่องด้วยหมู่บ้านปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนและวัดอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำโขง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ การถูกน้ำโขงไหลเซาะ ฝั่งโขงนานเข้า ฝั่งตลิ่งพังถล่มลงเป็นช่วงๆ ทางหมู่บ้านจึงหาทางหลีกเลี่ยง ภัยอันตรายที่คืบคลานเข้ามาทุกวัน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน น้ำไหลหลากพัดเซาะอย่างรุนแรงมากขึ้น จึงได้พากันอพยพย้ายหมู่บ้านขึ้นมา อีกประมาณ 1กิโลเมตร มาตั้งถิ่นฐานหมู่บ้านใหม่ จวบจนถึงปัจจุบันนี้ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านหาดบ้ายปัจจุบันนี้ เดิมเรียกว่า ที่ราบริมห้วยป่ากล้วย อะไร! คือสาเหตุของการเกิด พังทลายของริมฝั่งโขงแห่งนี้ กลางแม่น้ำโขงตรงจุดที่หมู่บ้านตั้งอยู่มีเกาะหรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า ดอน ที่กว้างใหญ่ผุดขึ้นมาหัวดอน ที่ชาวบ้านเรียกว่า หาดขนาดใหญ่กว้างขวางทางการไหลของแม่น้ำโขงให้ไหลหลากเข้ามาทางฝั่งไทย(คือฝั่งของหมู่บ้าน)กระแสน้ำไหลกระทบแนวฝั่งตลิ่งของหมู่บ้านอยู่ทุกวันคืน จึงเกิดการกัดเซาะดิน ให้พัดถล่มเป็นแนวยาว มากขึ้นๆ จึงทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายหมู่บ้านขึ้นมา ณ จุดที่ตั้งปัจจุบัน และชาวบ้าน เรียกเกาะ หรือดอน ขวางกั้นทางน้ำไหลนี้ว่า หาดบ้าย บ้ายเป็นภาษาถิ่น หมายถึง ขว้างกั้น เบี่ยงไม่ตรง หรือ บ่ายเบี่ยง แต่หาดบ้าย ก็คือหาดสวรรค์ ของคนไทลื้อบ้านหาดบ้ายมาจนทุกวันนี้ และเล่าขานเชิญชวนท่านมาแอ่วเยี่ยมชมได้ด้วยความยินดียิ่ง ดั่งคำขวัญที่ว่า “หาดสวรรค์ที่หาดบ้าย” ไหว้สาพระธาตุศรีจอมหมอก บอกกันมาแอ่วหาดบ้ายโขงสวรรค์ สัมพันธ์กลุ่มศีล กินข้าวแรมฟืน พื้นดินชุ่มฉ่ำ ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ้าซิ่นไทลื้อ เลื่องลือสาวงาม ….หมู่บ้านหาดบ้ายได้รับการพัฒนา เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม(ไทลื้อ)มีกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย-ล้านนา เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและผลิตจำหน่ายผ้าทอไทลื้อทุกประเภทเป็นผ้าซิ่นลายไทลื้อ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าทอไทลื้อ-ล้านนา แห่งนี้ บริหารจัดการโดยมีนางสุขาวดี ติยะธะ เป็นประธาน และมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าและออมทรัพย์รวมประมาณ 56 คน มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ้าทอประเภทต่างๆได้รับประกาศเกียรติคุณ โล่ รางวัล พระราชทานดีเด่นและอื่นๆอีกมากมาย ณ บ้านหาดบ้าย หมู่บ้านไม่เล็กไม่ใหญ่ มีประชากรราว 300 กว่าครัวเรือน ที่ตำบลริมโขง เป็นหมู่บ้านสุดท้าย ที่อยู่ใกลที่สุดของอำเภอเชียงของ แต่ยังคงแฝงไปด้วยกลิ่นไอของความเป็นชนบท ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผู้คนที่นี่มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มต้อนรับเป็นอย่างดี มีสายน้ำโขงที่ไหลมาจากอำเภอเชียงแสน ช่วยหล่อเลี้ยงหลากหลายชีวิตตามลำน้ำ แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้นกาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปทุกวัน ที่บ้านหาดบ้ายแห่งนี้ ยังคงมีศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ โดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าไทลื้อ ที่นี่นับว่ามีชื่อเสียงมีผ้าทอไทลื้อเป็นสินค้าประจำตำบลมายาวนาน หรือจะเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน นั่งเรือลัดเลาะขอบโขงไปเรื่อยๆก็ได้ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจากอำเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือบั๊ก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และยังได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงอันสวยงามอีกด้วย และบริเวณบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต.ริมโขง ตรงข้ามบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ่ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ยังได้รับการประกาศเป็นจุดผ่อนปรนไทย-ลาว โดยกำหนดเปิดจุดผ่อนปรนทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และอนุญาติให้เข้าออกได้ภายในเขตหมู่บ้านหาดบ้ายเท่านั้น วิถีชีวิตของชุมชนบ้านหาดบ้านยังหมุนไปอย่างช้าๆ ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย การมาเที่ยวที่นี่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวดูวิถีชีวิตชุมชน ศิลปะวัฒนธรรมไทลื้อ ผ้าทอไทลื้อ ข้อมูลติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร 053-918271, 053-607681

วางจำหน่ายเมื่อ: 21-01-2019 ครั้งที่สั่งซื้อ: 279 คะแนนที่ได้รับ: 6.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม
สินค้าในประเภทเดียวกัน:

OTOPนวัต​วิถี​บ้านห้วยน้ำกืน​ ม.13 ต.แม่​เจดีย์​ อ.เวียงป่าเป้า​ จ.เชียงราย​ - 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถีบ้านผาฮี้ อำเภอแม่สาย ​ จังหวัดเชียงราย - 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถี​บ้านหนองหม้อ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย - 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถีบ้านปางปอ อ.เวียงแก่น​ จังหวัดเชียงราย - 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถี​บ้านดอยสะโง้ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย - 1000.00 ฿ (บาท)


รายละเอียดของสินค้า: ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถี บ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ​ จังหวัดเชียงราย


[ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสินค้า ]


ทั้งหมด 0 ข้อคิดเห็นต่างๆCDD Clock
ตุลาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ผลการประเมินความผาสุกรอบ1/59
Link น่าสนใจ
พัฒนาชุมชนใสสะอาด
ห้องสมุดเฝ้าระวัง
ระบบรับ ส่งงาน
ข้อมูลสำคัญ งาน พช.เชียงราย
ระบบรายงาน online
ค้นหา


Talk with Us

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ข้อมูล MIS เพื่อการบริหาร

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
Member Log in
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ukygi
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 228

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 58
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 58
ลิงค์ภายใน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
Email : maekine@hotmail.com

Themes by websurin