การจัดระดับกลุ่มออมทรัพย์ฯ/กองทุนแม่ของแผ่นดิน/หมู่้บานเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

  • ระดับ 1103
  • ระดับ 2111
  • ระดับ 372

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

  • ระดับ A90
  • ระดับ B145
  • ระดับ C5

หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  • พออยู่ พอกิน137
  • อยู่ดี กินดี14
  • มั่งมี ศรีสุข15