ท่านได้อ่านเอกสารเรื่องนี้เเล้ว มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

อ่านเเล้ว มีความเข้าใจดีเเละเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน
อ่านเเล้ว มีความเข้าใจพอสมควรเเละน่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน
อ่านเเล้ว ยังไม่ค่อยเข้าใจ ต้องอ่านอีกรอบ
อ่านเเล้ว ไม่เข้าใจเลยเเละไม่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน
อื่นๆแสดงผล Poll ทั้งหมด